Bảng giá cước dịch vụ VNPT-CA

 

 1. Tên gói cước: Organization ID Standard
  2. Mô tả tính năng:
  Gói chứng thư số cơ bản dành cho các tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau:
 • Ký số (Document Signning)
 • Độ dài cặp khóa: 1024-bit
 1. Đối tượng áp dụng: cho các khách hàng tổ chức, doanh nghiệp đăng ký sử dụng VNPT-CA trên toàn quốc
  4. Thời gian áp dụng: 10/06/2017
  5. Chính sách giá cước cho khách hàng đăng ký mới:
Tên dịch vụ VNPT-CA
01 năm
VNPT-CA
02 năm
VNPT-CA
03 năm
 Chữ ký số
– Kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, nộp thuế điện tử,…
– Ký email, văn bản
– Ngân hàng, chứng khoán điện tử…
1.233.000 VNĐ 2.111.000 VNĐ 2.993.000 VNĐ
 Thiết bị VNPT- CA Token 550,000 VNĐ 550,000 VNĐ Miễn phí
 Khuyến mãi Tặng 6 tháng Tặng 9 tháng Tặng 12 tháng
 Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 1.783.000 VNĐ 2.661.000 VNĐ 2.993.000 VNĐ

Ghi chú:

 • Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT
 • Trường hợp khách hàng sd chữ ký số có độ dài 2048-bit: phí thuê bao gói chữ ký số có độ dài 2048-bit bằng 150% gói chữ ký số có độ dài 1024-bit tương ứng.
 1. Chính sách giá cước cho khách hàng gia hạn:
Tên dịch vụ VNPT-CA
01 năm
VNPT-CA
02 năm
VNPT-CA
03 năm
 Chữ ký số
– Kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử
– Ký email, văn bản
– Ngân hàng, chứng khoán điện tử…
1.233.000 VNĐ 2.111.000 VNĐ 2.993.000 VNĐ
 Khuyến mãi Tặng 6 tháng Tặng 9 tháng Tặng 12 tháng

Ghi chú:

 • Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT
 • Trường hợp khách hàng sd chữ ký số có độ dài 2048-bit: phí thuê bao gói chữ ký số có độ dài 2048-bit bằng 150% gói chữ ký số có độ dài 1024-bit tương ứng.