Bảng giá gói cước FiberVNN

 

Nội dung Dịch vụ Internet Combo Internet + Truyền hình
Home1 Home2 Home3 Home TV1 Home TV2 Home TV3
Tốc độ/Gói cước 80 Mbps 120 Mbps 150 Mbps
+01 Mesh
30 Mbps + TV Chuẩn 110 kênh 50 Mbps + TV Nâng cao 158 kênh + VOD 70 Mbps + TV VIP 158 kênh + VOD + Fim (+) chuẩn
Giá cước 165.000đ 180.000đ 220.000đ 215.000đ 230.000đ 265.000đ
Ưu đãi gói 7 tháng (6 tháng tặng 1 tháng) 990.000đ 1.080.000đ 1.320.000đ 1.290.000đ 1.380.000đ 1.590.000đ
Ưu đãi gói 15 tháng (12 tháng tặng 3 tháng) 1.980.000đ 2.160.000đ 2.640.000đ 2.580.000đ 2.760.000đ 3.180.000đ
* Gói cước có thể thay đổi tùy theo thời điểm khuyến mãi từng khu vực.