Cào Vina – Ra Mazda

Nội dung chương trình: 1. Tên chương trình: “Cào Vina – Ra Mazda”. 2. Thời gian triển khai Từ 20/10/2017 đến hết 02/01/2018. 2. Đối tượng: Chương trình áp dụng cho các đối tượng sau: – Khách hàng di động trả trước nạp thẻ mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên (hoặc nạp đủ số […]

Xem chi tiết