Dịch vụ Web Hosting

  • Web hosting là nơi không gian trên máy chủ có cài dịch vụ Internet như FTP, www, nơi đó khách hàng có thể chứa nội dung trang web hay dữ liệu của mình trên không gian đó. Lý do khách hàng phải thuê Web Hosting để chứa nội dung trang web, dịch vụ mail, FTP,…
  • Vì những máy tính đó luôn có một địa chỉ cố định khi kết nối vào Internet (đó là địa chỉ IP) , còn như nếu khách hàng truy cập vào internet như thông thường hiện nay thông qua các ISP (Internet Service Provider – Nhà cung cấp dịch vụ Internet) thì địa chỉ IP trên máy khách hàng luôn bị thay đổi, do đó dữ liệu trên máy của khách hàng không thể truy cập được từ những máy khác trên Internet.
  • Ðể Website của bạn đến được với mọi người, tồn tại và phát triển bạn phải thuê máy chủ để duy trì website của mình
    Để xem giá cước chi tiết quý khách vui lòng nhấp vào đây.