Gói cước di động nội vùng Mzone

1/ Giới thiệu

Là gói cước có đặc tính giống gói cước Myzone nhưng có các ưu đãi cước rẻ hơn.

2/ Nguyên tắc tính cước

Hướng gọi Giá cước inzone Giá cước outzone
Gọi trong nước (không phân biệt nội mạng/ngoại mạng, không bao gồm cuộc gọi video Call) 880 đồng/phút

(88đồng/6 giây đầu, 14,66 đồng/giây tiếp theo)

1.880 đồng/phút

(188đồng/6 giây đầu, 31,33 đồng/giây tiếp theo)

Gói cước Mzone có thời hạn tối đa là 24 tháng. Sau thời hạn này, thuê bao sẽ được tự động chuyển về gói cước Myzone.

Thuê bao sử dụng gói cước Mzone được phép chuyển zone theo phương thức và giá cước chuyển zone của gói cước Myzone.

Trong mọi trường hợp, thuê bao đang sử dụng các gói cước khác không được chuyển đổi sang gói Mzone.