Gói cước di động nội vùng Uzone

1/ Giới thiệu

Gói cước di động nội vùng là hình thức thuê bao trả tiền trước, cho phép thực hiện cuộc gọi với mức cước ưu đãi cho các tỉnh có thị phần thấp.

2/ Phạm vi áp dụng

Khu vực 1: Bắc Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

Khu vực 2: Ninh Thuận, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Khu vực 3: Bình Định, Gia Lai, Huế, Phú Yên, KonTum, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị.

3/ Nguyên tắc tính cước

Cước gói khuyến mại: được áp dụng trong suốt thời gian hưởng khuyến mại 13 tháng tính từ tháng kích hoạt hòa mạng ( bao gồm thánh kích hoạt và 12 tháng hưởng khuyến mại cộng tiền 50% giá trị KM vào TK DK1 và 50% giá trị KMcòn lại và TK DK2 )- Đã bao gồm thuế GTGT:

Cước nội mạng và liên mạng trong vùng đăng ký (Inzone): 690 đồng/phút.

Cước nội mạng và liên mạng ngoài vùng đăng ký (Outzone): 1.880 đồng/phút.

Cước tin nhắn bao gồm liên mạng và nội mạng: 250 đồng/SMS.

Đăng ký gói  Talk24: Tính theo giá cước Talk24 của thuê bao MZone.

Các loại cước khác: áp dụng theo quy định của thue bao Mzone.

Phương thức tính cước: block 6 giây+1 giây.

Không phân biệt giờ bận và giờ rỗi.

Khuyến mại cộng tiền hàng tháng, nạp thẻ/ Chuyển đổi gói cước: áp dụng giống như bộ Mzone khuyến mại.

 Đăng ký chuyển đổi: Từ máy ĐTDĐ, soạn tin Tên-gói-cước-muốn chuyển-đổi và gửi đến số 900

Thời hạn sử dụng của gói Uzone:

Thuê bao Uzone có thời hạn sử dụng là 24 tháng kể từ thời điểm hòa mạng/chuyển đổi gói cước thành công.

Sau khi hết thời hạn sử dụng nêu trên, thời hạn sử dụng của thuê bao áp dụng giống như bộ Mzone.

Thời hạn sử dụng của tài khoản chính:

TT Số tiền trong TK chính sau khi chuyển đổi (đồng) Thời hạn sử dụng  (ngày) Thời hạn nhận cuộc gọi (ngày)
1 0 < Số dư TKC ≤ 5.000 0 10
2 Từ trên 5.000 đến 10.000 1 10
3 Từ trên 10.000 đến 20.000 2 10
4 Từ trên 20.000 đến 30.000 4 10
5 Từ trên 30.000 đến 50.000 7 10
6 Từ trên 50.000 đến 100.000 12 10
7 Từ trên 100.000 đến 200.000 30 10
8 Từ trên 200.000 đến 300.000 70 10
9 Từ trên 300.000 đến 500.000 115 10
10 Từ trên 500.000 trở lên 215 10

+Sau thời hạn nhận cuộc gọi là 10 ngày, nếu khách hàng không nạp tiền thì thuê bao sẽ bị khóa hai chiều.

+Thời hạn khóa hai chiều là 30 ngày. Hết thời hạn khóa hai chiều, nếu khách hàng không nạp tiền, số thuê bao sẽ bị thu hồi.

Các quy định gói cước Uzone:

Các thuê bao U-zone chỉ kính hoạt được trong phạm vi áp dụng.

Thuê bao U-zone kích hoạt tại tỉnh trong phạm vi áp dụng nào thì sẽ mặc định thuộc zone tại Tỉnh đó.

Không cho phép chuyển zone trong thời gian hưởng khuyến mại.