Gói cước trả trước Vina365

Đặc điểm nổi bật của gói cước Vina365 mới: Không phân biệt cước gọi nội mạng, liên mạng. Cước gọi hấp dẫn: chỉ 200 đồng/10 giây đầu tiên. Ưu thế về thời gian sử dụng dài: Ngay khi hòa mạng, thời hạn sử dụng tài khoản của khách hàng là 365 ngày.

1/ Giới thiệu

Là hình thức trả trước không phân biệt cước gọi nội mạng, liên mạng, thời gian sử dụng dài.

2/ Điều kiện sử dụng

Ngay khi hòa mạng, tài khoản của khách hàng có thời hạn sử dụng là 365 ngày.

3/ Hướng dẫn sử dụng

Đối với thuê bao Vina365 hòa mạng mới (bao gồm cả thuê bao trả sau chuyển đổi hình thức sang Vina365)  và thuê bao trả trước VinaPhone khác hòa mạng mới chuyển đổi sang gói cước Vina365 trước thời điểm 24h00 của ngày hòa mạng : thời hạn sử dụng là 365 ngày kể từ thời điểm hòa mạng/chuyển đổi gói cước thành công.

Trường hợp chuyển đổi gói cước sau thời điểm 24h00 của ngày hòa mạng và thời hạn của gói cước Vina365 hết hạn (365 ngày+ thời hạn tương ứng với mệnh giá thẻ nạp nếu thuê bao thực hiện nạp thẻ trong thời gian 365 ngày của gói cước) sẽ có thời hạn sử dụng tương ứng với số dư tài khoản chính của khách hàng tại thời điểm chuyển đổi.

Thời hạn sử dụng của tài khoản chính:

Số dư Tài khoản chính (TKC) vào thời điểm chuyển đổi Thời hạn sử dụng (ngày) Thời hạn chờ nạp tiền (ngày)
0< TKC<10.000 02 10
10.000 ≤ TKC < 20.000 05 10
20.000 ≤ TKC < 30.000 10 10
30.000 ≤ TKC < 40.000 20 10
40.000 ≤ TKC < 50.000 25 10
50.000 ≤ TKC < 60.000 30 10
60.000 ≤ TKC < 70.000 33 10
70.000 ≤ TKC < 80.000 36 10
80.000 ≤ TKC < 90.000 39 10
90.000 ≤ TKC < 100.000 42 10
100.000 ≤ TKC < 200.000 45 10
200.000 ≤ TKC < 300.000 70 10
300.000 ≤ TKC < 400.000 115 10
400.000 ≤ TKC < 500.000 145 10
TKC ≥  500.000 215 10

 

+Sau thời hạn nhận cuộc gọi là 10 ngày, nếu khách hàng không nạp tiền thì thuê bao sẽ bị khóa hai chiều.

Thời hạn khóa hai chiều là 30 ngày. Hết thời hạn khóa hai chiều, nếu khách hàng không nạp tiền, số thuê bao sẽ bị thu hồi.

4/ Nguyên tắc tính cước: Áp dụng từ 10/8/2010

Cước cuộc gọi và cước nhắn tin không phân biệt nội mạng, ngoại mạng

Các quy định tính cước khác có liên quan (các cuộc gọi có tính cước riêng, chuyển đổi thuê bao v.v.): áp dụng theo quy định hiện hành của thuê bao VinaCard.

Nội dung Mức cước
Cước hòa mạng và cước thuê bao không có
Cước cuộc gọi  
Mức cước khuyến khích 10 giây đầu  
– Block 6 giây đầu 100 đồng/6 giây
– Từ giây thứ 7 đến giây thứ 10 16,67 đồng/giây
– Từ giây thứ 11 trở đi 26,67 đồng/giây
Cước nhắn tin SMS (Không phân biệt nội mạng, liên mạng) 350 đồng/SMS