Thay đổi số tổng đài tư vấn, báo hỏng dịch vụ của VNPT Tây Ninh sang tổng đài 18001166 ( miễn phí cước )

Từ ngày 12/10/2020 VNPT Tây Ninh triển khai thay thế hệ thống tổng đài hỗ trợ, tư vấn dịch vụ (0276) 800126 và báo hỏng (0276) 119 bằng tổng đài 18001166. – Với mục đích hợp nhất các tổng đài tư vấn, đăng ký lắp đặt, báo sửa chữa, hỗ trợ giải đáp các dịch […]

Xem chi tiết