Gói cước cán bộ Đoàn

1/ Giới thiệu

Là hình thức thuê bao trả trước dành cho đối tượng khách hàng là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

2/ Điều kiện sử dụng

Được áp dụng cho các khách hàng thuộc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh(gọi tắt là cán bộ Đoàn) và có độ tuổi không quá 42 tuổi:

Những người giữ chức danh bí thư chi đoàn, phó bí thư, bí thư đoàn các cấp và những người trong ban chấp hành đoàn các cấp, bao gồm cán bộ Đoàn trong cơ quan/doanh nghiệp, cán bộ Đoàn  trong trường học, cán bộ Đoàn cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)/cấp huyện/cấp tỉnh/cấp trung ương.(a)

Những người làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn và trực tiếp làm công tác đoàn, hội, đội, phong trào thanh thiếu nhi từ cấp huyện và tương đương trở lên;(b)

Trợ lý thanh niên, cán bộ ban thanh niên trong Quân đội nhân dân; uỷ viên ban công tác thanh niên các cấp trong Công an nhân dân.(c)

2/ Hướng dẫn sử dụng

Khách hàng có nhu cầu chuyển đổi từ gói cước trả trước khác sang gói cán bộ Đoàn cần có giấy tờ sau (bản gốc hoặc photo có công chứng) để làm thủ tục cụ thể:

+Đối với những người có chức danh bí thư chi đoàn, phó bí thư đoàn cấp cơ sở trở lên nêu tại mục 3a: CMND và quyết định bổ nhiệm/giấy giới thiệu của đơn vị, tổ chức đoàn cơ sở.

+Đối với các cán bộ Đoàn nằm trong hệ thống  cơ quan chuyên trách của Đoàn, trong quân đội nhân dân/công an nhân dân nêu tại mục 3b và 3c: CMND và Thẻ cán bộ đoàn/giấy giới thiệu của đơn vị, tổ chức cơ sở.

Xuất trình SIMCard với số thuê bao đăng ký chuyển đổi sang gói cước cán bộ Đoàn (số thuê bao phải ở trạng thái hoạt động, nếu TB đã bị khóa 2 chiều thì phải trong thời gian giữ số theo quy định), nếu chưa có SIM thì yêu cầu mua mới và thực hiện đăng ký/kích hoạt ngay tại quầy giao dịch theo quy định hiện hành.

Việc đăng ký/chuyển đổi từ các gói cước trả trước khác sang gói cước cán bộ Đoàn  chỉ  được thực hiện trên trang web cắt mở thuê bao của VinaPhone (hệ thống CCBS-NEO, địa chỉ http://190.10.10.68/ccbs/login.htm, mục lập hợp đồng).  Các thông tin bắt buộc phải nhập vào hệ thống CCBS-NEO (nếu không nhập đầy đủ sẽ không thực hiện đăng ký/chuyển đổi được sang gói cước mới):

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Địa chỉ (theo CMND):

Số CMND:

Tên cơ quan, tổ chức đoàn:

Chức vụ:

Số thẻ/Số quyết định bổ nhiệm/số giấy giấy thiệu;

–           Mỗi một khách hàng (đủ điều kiện theo quy định) chỉ được đăng ký chuyển đổi/sử dụng 01 số thuê bao di động trả trước cho gói cước Cán bộ Đoàn.

–           Thuê bao cán bộ Đoàn không được sử dụng gói cước gọi nhóm tiết kiệm Talk24 hiện hành của Vinaphone.

3/ Thời gian sử dụng của gói cước:

Khách hàng chỉ được sử dụng gói cước trong thời gian kể từ thời điểm đăng  ký đến hết độ tuổi tham gia gói cước quy định tại mục 3 nêu trên (tính đến hết ngày 31/12 của năm).

Quá thời hạn sử dụng gói cước nêu trên, hệ thống sẽ có tin nhắn thông báo để khách hàng biết và sẽ tự động chuyển đổi gói cước về chế độ gói cước VinaXtra.

Hệ thống của VinaPhone sẽ kiểm soát căn cứ theo các thông tin bắt buộc của khách hàng để đảm bảo mỗi đối tượng chỉ được đăng ký sử dụng 1 số thuê bao di động cho gói cước cán bộ Đoàn.

Đăng ký thuê bao thành viên:

Để đăng ký thành viên trong nhóm, thuê bao cán bộ Đoàn soạn tin với câu lệnh:

               TV  TB1  TB2  TB3  TB4  TB5 và gửi đến số 900, trong đó:

               +TV là câu lệnh đăng ký.

               +TB1,TB2…..TB5 là các số điện thoại di động trả trước/trả sau của Vinaphone(viết đầy đủ 10 chữ số /11 chữ số) hoặc các số cố định của VNPT (viết đầy đủ mã tỉnh/thành phố).

Lưu ý: Khách hàng được đăng ký tối đa 05 thành viên trong nhóm (trong đó tối đa là 02 thuê bao cố định VNPT).

Thay đổi thành viên trong nhóm: Thuê bao cán bộ Đoàn có quyền thay đổi thanh viên 03 lần /tháng, có thể đổi toàn bộ trong nhóm hoặc giữ nguyên thành viên còn lại và đổi một thành viên nhiều lần. Soạn tin với câu lệnh: CBD  Sốthuêbaocũ  sốthuêbaomới và gửi đến số 900.

Kiểm tra các số thuê bao thành viên trong nhóm: Soạn tin với câu lệnh TB và gửi đến số 900. Hệ thống sẽ gửi danh sách các số điện thoại thành viên trong nhóm.

Để được trợ giúp: TG  CBD và gửi đến số 900.

Chuyển đổi hình thức sử dụng

Chuyển đổi từ thuê bao Vinaphone thông thường sang thuê bao cán bộ Đoàn:

+Thuê bao VinaPhone trả trước/trả sau đều có thể chuyển sang đăng ký sử dụng gói cước cán bộ Đoàn  nếu đáp ứng được các điều kiện sử dụng gói cước tại mục 3.

+Thuê bao trả trước khi chuyển sang thuê bao cán bộ Đoàn sẽ được giữ nguyên số tiền trong Tài khoản chính và các Tài khoản khuyến mại khác (nếu có).

+ Thuê bao cán bộ Đoàn  đều được hưởng các chương trình khuyến mãi áp dụng cho thuê bao kích hoạt mới và thuê bao đang nạp thẻ theo quy định.

Chuyển đổi thuê bao cán bộ Đoàn sang hình thức khác:

+Chuyển sang Trả sau: Khách hàng mang đầy đủ các giấy tờ theo quy định ra các quầy giao dịch của VNPT Tỉnh, Thành phố để làm thủ tục tương tự như chuyển từ trả trước sang trả sau.

+Chuyển sang Trả trước: Thực hiện chuyển đổi bằng cách soạn tin với câu lệnh Tên dịch vụ cần chuyển đổi và gửi đến số 900.

+Các quy định về chuyển đổi, bảo lưu Tài khoản chính, khấu trừ vào hòa đơn cước…thực hiện theo quy định hiện hành.

4/ Nguyên tắc tính cước 

Thời hạn sử dụng gói cước Cán bộ Đoàn

          Từ 0h00 phút ngày 10/5/2012:

Khi hòa mạng mới hoặc chuyển từ các dịch vụ trả trước khác sang: thời hạn sử dụng tài khoản là 60 ngày.

Trong quá trình sử dụng:

Nếu có bất kỳ cuộc gọi đi/SMS/Data có tính cước và nạp tiền không phân biệt mệnh giá và hình thức nạp tiền thì thời gian sử dụng  sẽ luôn là 60 ngày.

Trong vòng 60 ngày, thuê bao không thực hiện một trong các giao dịch nói trên thì sẽ bị khóa một chiều. Nếu sau 10 ngày khách hàng không nạp tiền, số thuê bao sẽ bị khóa 2 chiều.

Thời hạn khóa 2 chiều là 30 ngày. Hết thời hạn khóa 2 chiều, nếu khách hàng không nạp thẻ, số thuê bao sẽ bị thu hồi.

Lưu ý: Đối với các thuê bao thuộc đối tượng nêu trên có thời hạn sử dụng trên 92 ngày vào thời điểm 0h00 ngày 10/5/2012 thì kể từ sau 0h00 ngày 10/5/2012, thời hạn sử dụng của thuê bao vẫn được bảo lưu và không áp dụng chính sách gia hạn thời hạn sử dụng như trên cho đến khi khi thời hạn sử dụng của thuê bao < 60 ngày.

Thời hạn sử dụng của tài khoản nội mạng

Tài khoản nội mạng chỉ sử dụng được khi tài khoản chính còn tiền và hạn sử dụng.

Số dư tối đa của tài khoản này bằng mức tặng hàng tháng công bố. Nếu trong tháng thuê bao không sử dụng hết số dư có trong tài khoản thì tháng sau chỉ được tặng thêm phần chênh lệch.

Bảng cước

TT Gói cước Cán bộ Đoàn Mức cước (đã bao gồm VAT)
1 Cước gọi trong nước  (tương tự như gói cước VinaCard)    
Nội mạng VinaPhone và cố định VNPT (áp dụng từ phút thứ 61/tháng trở đi) 118 đ/06 giấy đầu + 19,66 đ/giây tiếp theo

(1.180 đ/phút)

Gọi liên mạng 138 đ/06 giây đầu + 23 đ/giây tiếp theo

(1.380 đ/phút)

2 Nhắn tin nội mạng VNPT 99 đ/SMS
Nhắn tin liên mạng 250 đ/SMS
3 Cước gọi nhóm  (tối đa 5 thành viên là thuê bao VinaPhone hoặc cố định VNPT)  
Cước thuê bao Miễn phí
Mức giảm cước cho chủ nhóm (thuê bao cán bộ Đoàn) khi gọi đến các thuê bao thành viên trong nhóm Giảm 40% cước gọi nội mạng VinaPhone và cố định VNPT (708 đ/phút)

70,8 đ/06 giây đầu + 11,8 đ/giây tiếp theo

4 Cước sử dụng dịch vụ:  
Tặng số phút gọi nội mạng VinaPhone và cố định VNPT (tặng vào TK gọi nội mạng VinaPhone trước ngày 5 hàng tháng, bắt đầu từ tháng kích hoạt hoặc chuyển đổi sang gói cước mới) 60 phút gọi nội mạng VinaPhone và cố định VNPT/thuê bao/tháng

(tương đương 70.800 đ/TB/tháng)

Tặng số SMS nội mạng Vinaphone và cố định VNPT 60 SMS nội mạng VinaPhone và cố định VNPT/tháng

 

Tặng cước data dịch vụ Mobile Internet 60 Mb sử dụng dịch vụ Mobile Internet/tháng
Cước thuê bao Ringtunes 4.500 đ/TB/tháng (giảm 50% cước TB tháng). Trường hợp tài khoản chính không đủ 4.500đ, hệ thống sẽ trừ cước thuê bao 150đ/ngày sử dụng dịch vụ.
Cước thuê bao MCA 2.500 đ/TB/tháng

(giảm 50% cước TB tháng)

5 Các mức cước khác Áp dụng theo quy định hiện hành với thuê bao di động trả trước VinaCard

Các quy định khác

Cán bộ đoàn là HS-SV không được đăng ký đồng thời 02 gói cước trả trước Cán bộ đoàn và gói HS-SV.
Tất cả các ưu đãi hàng tháng được Vinaphone dành cho đối tượng Cán bộ đoàn trong suốt thời gian có hiệu lực.
Trường hợp khách hàng không sử dụng hết số phút thoại/SMS nội mạng. data miễn phí trong tháng không được cộng dồn sang tháng tiếp theo.
Điều kiện hưởng ưu đãi trong tháng: Vào thời điểm cộng ưu đãi, thuê bao trả trước phải đang họa động 02 chiều. Trong trường hợp khóa 1 chiều/2 chiều, thuê bao phỉa nạp tiền để được hưởng ưu đãi.